Вхід для адміністрації
Логін:
Пароль:
Прогноз проходження
Соцмережі клуба
My counter
Регламент, частина 1
Регламент
07 Березня 2024
78

РЕГЛАМЕНТ
аматорського радіозв’язку України

 І. Загальні положення

 1. Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (далі - РР МСЕ), Закону України «Про електронні комунікації» (далі - Закон) з урахуванням рекомендацій відповідних міжнародних організацій та результатів консультацій з громадськими об’єднаннями радіоаматорів України.

 2. Регламент визначає:

 порядок користування радіочастотним спектром України аматорською службою радіозв’язку та аматорською супутниковою службою радіозв’язку;

 загальні вимоги до гармонізованого та національного експлуатаційних документів (далі - експлуатаційний документ) аматорської радіостанції (далі - АРС);

 процедуру замовлення і оформлення позивних сигналів та експлуатаційних документів АРС;

 форми експлуатаційних документів АРС, а також форми замовлення (перелік необхідної інформації) для їх оформлення;

 вимоги до опублікування загальнодоступної інформації про експлуатаційні документи АРС та обміну інформацією із власниками інформаційних ресурсів.

 3. Дія цього Регламенту поширюється на всіх радіоаматорів, у тому числі на радіоаматорів-іноземців, які експлуатують або мають намір експлуатувати аматорські радіостанції на території України.

 4. Роботи, пов’язані з присвоєнням позивних сигналів, оформленням експлуатаційних документів АРС, виконуються державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР) відповідно до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2021 року за № 1160/36782.

 II. Терміни та їх визначення

 У цьому Регламенті терміни вживаються в таких значеннях:

 аматорська радіостанція (АРС) - станція аматорської або аматорської супутникової служби, що розташована в конкретному місці (стаціонарного розташування), або носивна (портативна) чи пересувна. До складу АРС може входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність передавачів та приймачів, разом з антено-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, у тому числі програмного забезпечення, які дають змогу АРС працювати за призначенням у аматорській або аматорській супутниковій службі;

 аматорська служба - служба радіозв’язку з метою технічних досліджень і взаємного радіозв’язку, що здійснюється радіоаматорами виключно в особистих цілях і без будь-якої матеріальної вигоди;

 аматорська супутникова служба - служба радіозв’язку, що використовує космічні станції, встановлені на штучних супутниках Землі, з тією самою метою, що й аматорська служба;

 аматорський радіозв’язок - користування радіоаматорами радіочастотним спектром України (випромінювання електромагнітної енергії в навколишній простір) в аматорській та/або аматорській супутниковій службах радіозв’язку відповідно до вимог цього Регламенту;

 гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат HAREC) - документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним в Рекомендації Європейської конференції адміністрацій зв’язку (далі - CEPT) T/R 61-02. Власник сертифіката HAREC має право на отримання експлуатаційного документа (ліцензії) АРС без проходження додаткового екзаменування в будь-якій країні - члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення даної Рекомендації;

 гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора-початківця (сертифікат NOVICE) - документ, який надається радіоаматору та свідчить про те, що він має знання, які відповідають екзаменаційним програмам, наведеним у звіті ERC REPORT 32. Власник сертифіката NOVICE має право на отримання експлуатаційного документа (ліцензії) АРС радіоаматора-початківця без проходження додаткового екзаменування у будь-якій країні-члені CEPT або в іншій країні, яка не є членом CEPT, але приймає положення звіту ERC REPORT 32;

 гармонізований експлуатаційний документ АРС (CEPT RADIO AMATEUR LICENCE) - документ, що встановлює норми та умови користування радіочастотним спектром із застосуванням радіообладнання (РО) зі складу АРС протягом визначеного строку в певних умовах на території України та за її межами і відповідає Рекомендаціям CEPT T/R 61-01, ECC (05) 06;

 кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) - комісія з визначення технічної та експлуатаційної компетенції радіоаматорів та перевірки відповідності РО вимогам цього Регламенту;

 національний експлуатаційний документ АРС - документ, що встановлює норми та умови користування радіочастотним спектром для ретрансляторів (радіомаяків) аматорського радіозв’язку, радіостанцій для спортивної радіопеленгації, рухомих радіостанцій аматорської та аматорської супутникової служб, присвоєнь спеціальних та укорочених позивних сигналів протягом визначеного строку в певних умовах на території України;

 необхідна ширина смуги випромінювання - ширина смуги частот, яка достатня при даному класі випромінювання для забезпечення передавання повідомлень із необхідною швидкістю та якістю при визначених умовах;

 оператор АРС - особа, яка набула право на експлуатацію АРС;

 позивний сигнал - розпізнавальний сигнал передавання станції, який передається при здійсненні радіозв’язку для ідентифікації цієї станції;

 радіоаматор - фізична особа, яка здійснює користування радіочастотним спектром для особистих потреб, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю, без мети отримання прибутку та відповідно до цього Регламенту і Закону;

 радіоаматорська аварійна служба (РАС) - сукупність АРС на території України, радіоаматори яких виявляють бажання надавати допомогу в умовах надзвичайних ситуацій, мають узгоджені частоти, позивні сигнали та завдання, що вирішуються в інтересах єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

 радіоаматорська ліцензія або дозвіл CEPT (дозвільний документ CEPT) - документ, що засвідчує право радіоаматорів - іноземних громадян країн-членів CEPT або інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендації CEPT T/R 61-01, ECC (05) 06, на ведення радіозв’язку в смугах радіочастот аматорської та аматорської супутникової служб;

 радіомаяки - автоматичні радіостанції, що здійснюють передавання спеціальних сигналів, за результатами приймання яких визначають умови розповсюдження радіохвиль, а також використовуються як об’єкти радіопеленгації при проведенні спортивних змагань із радіоспорту;

 ретранслятори (репітери) - автоматичні радіостанції, які транслюють у режимі реального часу передавання іншої радіостанції;

 рухомі (носивні, возивні) аматорські радіостанції - АРС, які пристосовані для ведення радіозв’язку при пересуванні радіоаматора пішки або з транспортного засобу чи на зупинках;

 СПС - спеціальний позивний сигнал;

 стаціонарна аматорська радіостанція - АРС, що розміщується у визначеному фіксованому пункті;

 УПС - укорочений позивний сигнал.

 Інші терміни в цьому Регламенті вживаються у значеннях, наведених у інших чинних нормативно-правових актах та нормативних документах.

 III. Експлуатація аматорської радіостанції

 1. АРС може бути промислового виробництва або виготовлена самостійно.

 2. Експлуатація АРС здійснюється на підставі гармонізованого експлуатаційного документа АРС, форма якого наведена у додатку 1 до цього Регламенту, з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

 3. Користування АРС може бути:

 1) індивідуальним, у разі експлуатації АРС радіоаматором особисто;

 2) колективним, у разі експлуатації АРС колективами радіоаматорів, що утворюються в організаціях, підприємствах, установах, громадських об’єднаннях, закладах освіти та культури тощо. Для експлуатації цих АРС призначається відповідальна особа (начальник АРС) та його заступники (у разі потреби).

4. Відповідальна особа та його заступники повинні мати кваліфікацію A та бути старше вісімнадцяти років. Присутність відповідальної особи / заступника під час роботи АРС є обов’язковою. Вік операторів колективної АРС не регламентований.

 5. У разі тимчасової (до одного року) зміни місця розташування стаціонарної АРС у межах території України дозволено використовувати АРС поза вказаним у експлуатаційному документі місцем розташування.

 6. Радіоаматор за згодою власника або відповідальної особи АРС має право використовувати їх АРС з класом рівним або нижчим класу, вказаному в його особистому експлуатаційному документі АРС. Власник чи відповідальна особа АРС повинні забезпечити безперервний контроль такої роботи з дотриманням вимог пункту 19 цього розділу.

 7. Радіоаматор кваліфікації А має право допустити до роботи на своїй індивідуальній радіостанції осіб, які мають сертифікати HAREC, NOVICE або довідку КТК про успішне складання кваліфікаційного іспиту, або, з метою навчання, особу, яка не має відповідної кваліфікації, за умови особистої присутності та забезпечення безперервного контролю за роботою таких осіб на радіостанції з дотриманням вимог пункту 19 цього розділу.

 8. Радіоаматор має право віддалено керувати своєю радіостанцією через мережі цифрового зв’язку. Власник або відповідальна особа АРС можуть дозволити такий віддалений доступ іншому радіоаматору, який має кваліфікацію не нижче кваліфікації власника або відповідальної особи АРС та має гармонізований експлуатаційний документ АРС і використовує при цьому особистий позивний сигнал, за умови забезпечення безперервного контролю такої роботи власником або відповідальною особою АРС з дотриманням вимог пункту 19 цього розділу.

 9. Характеристики аматорських систем визначені у рекомендації МСЕ RM.1732-2 та наведені у додатку 2 до цього Регламенту (таблиці 1-11), а саме:

 1) у таблиці 1 - характеристики аматорських систем для амплітудної маніпуляції Морзе, PSK31, NBDP та режимів зі слабким сигналом, які працюють на частотах нижче 900 МГц;

 2) у таблиці 2 - характеристики аматорських систем для амплітудної маніпуляції Морзе, PSK31, NBDP, які працюють на частотах вище 900 МГц;

 3) у таблиці 3 - характеристики аматорських аналогових радіотелефонних систем, які працюють на частотах нижче 900 МГц;

 4) у таблиці 4 - характеристики аматорських аналогових радіотелефонних систем, які працюють на частотах вище 900 МГц;

 5) у таблиці 5 - характеристики аматорських систем передавання даних, цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем, які працюють на частотах нижче 900 МГц;

 6) у таблиці 6 - характеристики аматорських систем передавання даних, цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем, які працюють на частотах вище 900 МГц;

 7) у таблиці 7 - характеристики аматорських систем, які працюють у смугах частот 135,7-137,8 кГц та 472-479 кГц;

 8) у таблиці 8 - характеристики систем, які використовують відбиття радіохвиль від Місяця (ЕМЕ);

 9) у таблиці 9 - характеристики аматорських супутникових систем у напрямках Земля-космос;

 10) у таблиці 10 - характеристики аматорських супутникових систем у напрямках космос-Земля, призначених для низькоорбітальних супутників (LEO);

 11) у таблиці 11 - характеристики аматорських супутникових систем у напрямках космос-Земля, призначених для геостаціонарних (GEO) та високоорбітальних (HEO) супутників.

 10. Встановлення (монтаж) АРС повинно виконуватися відповідно до вимог Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 1996 року № 239, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513.

 11. Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності та види зв’язку передавачів АРС (за кваліфікацією радіоаматорів) наведені у додатку 2 до цього Регламенту (таблиця 12).

 12. Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності, види зв’язку ретрансляторів, радіомаяків та спортивних АРС наведені у додатку 2 до цього Регламенту (таблиця 13).

 13. Рівень будь-якого побічного коливання від передавача до антено-фідерного пристрою на частоті побічного випромінювання не повинен перевищувати відносного та абсолютного значень норм на рівні побічних випромінювань, наведених у додатку 2 до цього Регламенту (таблиця 14).

 14. Коливання-носій (частота) і неробоча бічна смуга передавачів АРС із односмуговою модуляцією повинні бути послаблені не менше ніж на 40 дБ кожна.

 15. При використанні цифрових систем радіозв’язку параметри вихідного сигналу повинні бути:

 1) не гірші, ніж у режимі J3E - на частотах нижче 30 МГц;

 2) не гірші, ніж у режимі F3E - на частотах вище 30 МГц.

 16. У смугах радіочастот нижче 10 МГц використовується нижня бічна смуга, а у смугах радіочастот вище 10 МГц - верхня бічна смуга.

 17. Вихідна потужність (далі - Рвих) передавача АРС вимірюється на узгодженому активному навантаженні еквівалента антени в режимі безперервного випромінювання вимірювачем потужності або напруги (струму). В останньому випадку потужність розраховується за формулою:

 


де:

Uекв

-

напруга на активному навантаженні еквівалента антени, В;

 

Iекв

-

струм в активному навантаженні еквівалента антени, А;

 

R

-

величина опору активного навантаження еквівалента антени, Ом.

 18. Стабільність частоти передавачів АРС для зв’язку визначається як абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів настроювання) протягом 15 хвилин після включення передавача на передавання й повинна бути не гірше ніж 300 Гц на частотах до 30 МГц та 1000 Гц на частотах вище 30 МГц. Стабільність частоти передавачів ретрансляторів, радіомаяків та цифрових автоматичних АРС повинна бути не гірше ніж 300 Гц.

 19. При спорудженні та експлуатації АРС радіоаматори зобов’язані дотримуватися нормативних документів, що діють у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра стосовно улаштування та безпечної експлуатації електроустановок, нормативних документів з пожежної безпеки. Встановлення антено-фідерних пристроїв та допоміжного устаткування, що забезпечує аматорський радіозв’язок, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж».

20. Експлуатація аматорських ретрансляторів, радіомаяків та спортивних радіостанцій здійснюється на підставі національних експлуатаційних документів з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

 21. РО, яке входить до складу АРС та технічні характеристики якого відповідають характеристикам аматорських систем, що наведені у додатку 2 до цього Регламенту, можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування і не потребують обов’язкового підтвердження відповідності.

 
регламент
Коментарі на сайті відключені.
Загрузка. Будь ласка зачекайте...