Вхід для адміністрації
Логін:
Пароль:
Прогноз проходження
Соцмережі клуба
My counter
Регламент - частина 3
Регламент
07 Березня 2024
65

1. Експлуатаційний документ АРС засвідчує призначення позивного сигналу та право його власника на експлуатацію АРС відповідно до кваліфікації радіоаматора протягом визначеного строку в певних умовах.

 2. Гармонізований експлуатаційний документ мають право отримувати:

1) громадяни України;

 2) іноземці та особи без громадянства, які не є радіоаматорами та мають посвідку на постійне або тимчасове проживання на території України;

 3) іноземці та особи без громадянства, що тимчасово перебувають в Україні та мають сертифікати HAREC, NOVICE, експлуатаційний документ (ліцензію) АРС СЕРТ або відповідний експлуатаційний документ (ліцензію) АРС іншої держави.

 Національний експлуатаційний документ аматорського ретранслятора, радіомаяка та спортивної радіостанції мають право отримувати об’єднання радіоаматорів (радіоклуби, радіогуртки).

 3. Підготовку та надання експлуатаційних документів здійснює УДЦР.

 4. Особа, яка має намір експлуатувати АРС, особисто через уповноважений ним орган або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до філії УДЦР (далі - Філії) відповідної адміністративно-територіальної одиниці за задекларовоним/зареєстрованим місцем проживання (перебування) із замовленням на отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС (додаток 9 до цього Регламенту).

 Якщо у замовника задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) у Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

 До замовлення про отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС додаються:

 довідка про складання кваліфікаційного іспиту;

 декларація про відповідність технічних характеристик РО зі складу АРС характеристикам типових аматорських систем з висновком КТК;

 для осіб, визначених у підпункті 1 пункту 2 цього розділу,- копія паспорта громадянина України зразка 1994 року (сторінки 1, 2 та відмітка про зареєстроване місце проживання) - або копія лицьової та зворотної сторони паспорта громадянина України у формі ID-картки із довідкою про реєстрацію місця проживання особи (паперовий додаток до ID-картки);

 для неповнолітніх осіб - копія свідоцтва про народження та копія паспорта законних представників (батьків, усиновлювачів, опікунів тощо), які підтверджують можливість надання експлуатаційного документа;

 для осіб, визначених у підпункті 2 пункту 2 цього розділу,- копія паспортного документа або копія посвідки на постійне (тимчасове) проживання на території України.

 При зверненні неповнолітнього радіоаматора додатково подається клопотання законного представника, що представляє його інтереси.

 Подані документи реєструються, перевіряються на відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх оформлення, відповідність характеристикам типових аматорських систем.

 Документи, оформлені з порушенням установлених вимог або не в повному комплекті, не розглядаються, про що в тижневий строк від дати реєстрації замовлення замовник інформується у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

 У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення замовлення без розгляду, замовник може повторно подати документи.

 Усі подані замовником документи формуються в окрему справу.

 У строк, що не перевищує п’ятнадцяти робочих днів від дати реєстрації замовлення, УДЦР направляє замовникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення гармонізованого експлуатаційного документа АРС. Гармонізований експлуатаційний документ АРС надається замовникові не пізніше ніж через три робочі дні після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР. Зразок бланка гармонізованого експлуатаційного документа АРС наведено у додатку 10 до цього Регламенту.

 Гармонізований експлуатаційний документ АРС оформлюється на кожну АРС. Строк дії гармонізованого експлуатаційного документа АРС не може бути меншим за десять років, якщо інше не передбачено планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, або не замовлено замовником.

 Смуга радіочастот та види радіозв’язку, що має право використовувати радіоаматор, зазначаються в гармонізованому експлуатаційному документі АРС на підставі декларації про відповідність технічних характеристик РО зі складу АРС характеристикам типових аматорських систем.

 5. При короткострокових візитах (до трьох місяців) до країн - членів CEPT або до інших країн, які не є членами CEPT, але приймають положення Рекомендацій CEPT T/R 61-01 та ECC (05) 06, гармонізований експлуатаційний документ АРС надає можливість експлуатувати АРС без отримання експлуатаційного документа (ліцензії) АРС цієї країни.

 У разі перебування за кордоном більше трьох місяців радіоаматор - громадянин України з метою отримання експлуатаційного документа (ліцензії) АРС повинен звернутись до відповідного уповноваженого органу країни перебування. До звернення додається сертифікат HAREC або NOVICE.

 При експлуатації АРС в іншій країні радіоаматор повинен знати вимоги регламенту аматорського радіозв’язку цієї країни. Під час здійснення сеансу радіозв’язку він має використовувати свій національній позивний сигнал, перед яким відповідним чином указувати префікс країни, що відвідується.

 На підставі замовлення на отримання гармонізованого екзаменаційного сертифіката (додаток 11 до цього Регламенту) УДЦР надає сертифікат NOVICE радіоаматорам України, що склали іспит на здобуття кваліфікації радіоаматора-початківця відповідно до вимог екзаменаційної програми радіоаматора-початківця (NOVICE). За наявності до замовлення додається копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (проїзного документа дитини, дипломатичного або службового паспорта України, посвідчення особи моряка або члена екіпажу). Зразок сертифіката NOVICE наведено у додатку 12 до цього Регламенту.

 На підставі замовлення на отримання гармонізованого екзаменаційного сертифіката (додаток 11) УДЦР надає гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (HAREC) радіоаматорам України, які мають вищу кваліфікацію радіоаматора і склали іспит відповідно до вимог екзаменаційної програми. За наявності до замовлення додається копія першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон (проїзного документа дитини, дипломатичного або службового паспорта України, посвідчення особи моряка або члена екіпажу). Зразок сертифіката HAREC наведено у додатку 13 до цього Регламенту.

 6. Іноземець або особа без громадянства, яка має дозвільний експлуатаційний документ (ліцензію) АРС СЕРТ та тимчасово перебуває на території України (до трьох місяців), має право здійснювати аматорський радіозв’язок у смугах частот, класами випромінювання та з потужністю, що визначені цим Регламентом.

 Іноземець або особа без громадянства, яка має експлуатаційний документ (ліцензію) АРС СЕРТ та планує перебувати на території України більше трьох місяців, повинна звернутися до головного офісу УДЦР із замовленням на отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС іноземцю або особі без громадянства, що перебуває на території України (додаток 14 до цього Регламенту).

 Іноземець або особа без громадянства, що перебуває на території України та має експлуатаційний документ (ліцензію) АРС іншої країни або сертифікат HAREC (NOVICE), повинна звернутися до головного офісу УДЦР із замовленням на отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС іноземцю або особі без громадянства, що перебуває на території України (додаток 14 до цього Регламенту).

 Іноземець або особа без громадянства, що перебуває на території України, до замовлення про отримання гармонізованого експлуатаційного документа АРС на території України додає:

 копію експлуатаційного документа (ліцензії) АРС СЕРТ (сертифіката HAREC або NOVICE, відповідного експлуатаційного документа (ліцензії) АРС іншої країни);

 копію паспортного документа.

 У строк, що не перевищує п’ятнадцять робочих днів від дати реєстрації замовлення, УДЦР направляє замовникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення гармонізованого експлуатаційного документа АРС. Гармонізований експлуатаційний документ АРС надається не пізніше ніж через три робочі дні після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР.

 Кваліфікація радіоаматорів інших держав визначається з урахуванням Рекомендації ECC (05) 06 та додатка II Рекомендації CEPT T/R 61-01.

 Гармонізований експлуатаційний документ АРС надається на обумовлений строк не більше трьох місяців, при цьому він не повинен перевищувати строк дії візи, з правом продовження.

 7. Національний експлуатаційний документ ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку надається об’єднанню радіоаматорів (радіоклубу, радіогуртку).

 При оформленні національного експлуатаційного документа ретранслятора аматорського радіозв’язку враховується перелік радіоканалів ретрансляторів аматорського радіозв’язку в діапазонах 145 МГц та 435 МГц, що наведено у додатку 15 до цього Регламенту.

 Уповноважена особа, яка має намір експлуатувати ретранслятор (радіомаяк), особисто, через уповноважений ним орган або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії відповідної адміністративно-територіальної одиниці за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) із замовленням на отримання національного експлуатаційного документа ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку (додаток 16 до цього Регламенту).

 Якщо у замовника задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) у Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

 До замовлення додаються такі документи:

 копія паспорта громадянина України зразка 1994 року (сторінки 1, 2 та відмітка про зареєстроване місце проживання) - або копія лицьової та зворотної сторони паспорта громадянина України у формі ID-картки із довідкою про реєстрацію місця проживання особи (паперовий додаток до ID-картки);

 копія гармонізованого експлуатаційного документа АРС особи, що призначена відповідальною за експлуатацію ретранслятора (радіомаяка);

 пояснювальна записка з визначенням основних технічних характеристик ретранслятора (радіомаяка) (додаток 15 до цього Регламенту, таблиця 5).

 Подані документи реєструються, перевіряються на відповідність установленим формам, на повноту та правильність їх оформлення, відповідність характеристикам типових аматорських систем (додаток 2 до цього Регламенту, таблиці 1, 3, 13).

 При відсутності зауважень Філія УДЦР надсилає документи до головного офісу УДЦР.

 Документи, оформлені з порушенням установлених вимог або не в повному комплекті, не розглядаються, про що в тижневий строк від дати реєстрації замовлення замовник інформується у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

 У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення замовлення без розгляду, замовник може повторно подати документи.

 За необхідності погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил України строк надання національного експлуатаційного документа продовжується на строк погодження та не повинен перевищувати п’ятдесят діб. УДЦР протягом п’яти робочих днів від дати виникнення підстав для погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил України інформує про це замовника.

 За позитивними результатами визначення умов електромагнітної сумісності та погодження експлуатації ретранслятора (радіомаяка) з Генеральним штабом Збройних Сил України УДЦР приймає рішення про надання національного експлуатаційного документа ретранслятора, інформує замовника та направляє йому рахунок про оплату робіт з його підготовки та оформлення.

 Після оплати замовником робіт з підготовки та оформлення національного експлуатаційного документа ретранслятора на підставі акта технічного контролю параметрів РО (додаток 17 до цього Регламенту) УДЦР надає замовникові національний експлуатаційний документ ретранслятора (радіомаяка) аматорського радіозв’язку (додаток 18 до цього Регламенту). Зразок бланка національного експлуатаційного документа наведено в додатку 10 до цього Регламенту. Строк дії національного експлуатаційного документа не може бути меншим за десять років, якщо інше не передбачено планом розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні або не замовлено замовником.

 Для продовження строку дії національного експлуатаційного документа ретранслятора (радіомаяка) замовник подає замовлення на продовження його строку дії, відповідно до абзацу третього цього пункту.

 8. Національний експлуатаційний документ РО для спортивної радіопеленгації (додаток 19 до цього Регламенту) надається відповідальній особі, що призначена організатором змагань.

 До замовлення на отримання національного експлуатаційного документа РО для спортивної радіопеленгації (додаток 20 до цього Регламенту) додається реєстраційна відомість (додаток 21 до цього Регламенту).

 9. За бажанням радіоаматора, з метою отримання національного експлуатаційного документа рухомого РО аматорської та аматорської супутникової служб (додаток 22 до цього Регламенту), що входить до складу АРС та використовує смуги радіочастот до 30 МГц (КХ) та/або вище 30 МГц (УКХ), замовник особисто, через уповноважений ним орган або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР відповідної адміністративно- територіальної одиниці за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) із замовленням на отримання національного експлуатаційного документа рухомого РО (носивної, пересувної) аматорської та аматорської супутникової радіослужб, форму якого наведено у додатку 23 до цього Регламенту. Зразок бланка національного експлуатаційного документа на експлуатацію рухомого РО аматорської та аматорської супутникової радіослужб наведено в додатку 24 до цього Регламенту.

 Рівні вихідної потужності для РО у цих смугах радіочастот зазначені у таблиці 12 додатка 2 до цього Регламенту.

 10. Підставами для надання нового експлуатаційного документа АРС на заміну діючому є:

 1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника експлуатаційного документа;

 2) зміна місцезнаходження юридичної особи або задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) фізичної особи - власника експлуатаційного документа;

 3) реорганізація юридичної особи - власника експлуатаційного документа шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділу;

 4) зміна місця розташування АРС;

 5) зміна кваліфікації радіоаматора;

 6) зміна складу обладнання АРС;

 7) зміна технічних характеристик РО зі складу АРС, які пов’язані з використанням додаткових смуг радіочастот.

 У разі виникнення підстав для надання нового експлуатаційного документа АРС на заміну діючому власник експлуатаційного документа зобов’язаний протягом тридцяти днів подати замовлення на отримання експлуатаційного документа (додатки 9, 14, 16, 20, 23 до цього Регламенту відповідно). Разом із замовленням надається експлуатаційний документ, що підлягає з аміні, та копії документів, що підтверджують зазначені зміни. У строк, що не перевищує десяти робочих днів від дати реєстрації замовлення, УДЦР направляє замовникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення нового експлуатаційного документа АРС. Експлуатаційний документ АРС надається не пізніше ніж через три робочі дні після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР.

 11. Незамінений на підставі вимог пункту 10 цього розділу експлуатаційний документ АРС є недійсним.

 12. Підставами для відмови в отриманні експлуатаційного документа є:

 1) недостовірність даних у документах, поданих замовником для отримання експлуатаційного документа;

 2) невідповідність заявлених технічних даних РО умовам експлуатації, що визначені цим Регламентом;

 3) негативні результати погодження Генеральним штабом Збройних Сил України заявлених радіочастот для ретрансляторів (радіомаяків) з причин невиконання умов електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціальних користувачів радіочастотного спектра України.

 13. Для продовження строку дії експлуатаційного документа радіоаматор повинен не пізніше ніж за місяць до закінчення строку його дії особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звернутися до УДЦР із замовленням про продовження строку дії експлуатаційного документа. Форму замовлення про продовження строку дії експлуатаційного документа АРС наведено у додатку 25 до цього Регламенту.

 14. Підставами для відмови у продовженні строку дії експлуатаційного документа є:

 1) Обмеження строку застосування відповідної радіотехнології у плані розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні;

 2) порушення оператором АРС умов експлуатаційного документа;

3) невідповідність даних у документах, поданих замовником для отримання експлуатаційного документа.

 15. У процесі опрацювання документів УДЦР, у межах своєї компетенції, може звертатись до замовника для уточнення даних з питань підготовки експлуатаційного документа з відповідним продовженням строку підготовки експлуатаційного документа за згодою замовника.

16. Підставами для припинення дії експлуатаційного документа АРС (з присвоєнням йому у автоматизованій інформаційній системі управління радіочастотним спектром статусу «анульований») є:

 1) внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, що унеможливлюють подальше використання РО зі складу АРС, за умови направлення УДЦР письмового попередження такому користувачу радіочастот не менше ніж за один рік;

 2) акт про невиконання вимог розпорядження НКЕК про усунення порушень умов, зазначених в експлуатаційному документі АРС, чи умов, що застосовуються до прав користування радіочастотним спектром відповідно до Закону, у тому числі неусунення радіозавад;

 3) акт про повторну невмотивовану відмову користувача радіочастотного спектра у проведенні перевірки НКЕК щодо дотримання законодавства з питань використання радіочастотного спектра;

 4) повідомлення від користувача радіочастотного спектра про припинення дії експлуатаційного документа АРС;

 5) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи - власника АРС, крім випадків, пов’язаних з реорганізацією цих осіб;

 6) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - користувача радіочастотного спектра (радіоаматора), надана до УДЦР.

 17. У випадках, передбачених підпунктами 2, 3 пункту 16 цього розділу, припинення дії експлуатаційного документу АРС здійснюється на підставі рішення НКЕК (розгляд таких питань здійснюється із запрошенням користувача радіочастотного спектра, що надсилається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до відповідного засідання).

 18. Оформлення та отримання експлуатаційного документа АРС, у разі заміни діючого або продовження строку його дії, здійснюється згідно з порядком, що визначений у пунктах 4, 6-9 цього розділу.

 19. Протягом десяти робочих днів з дня виникнення підстав для припинення дії експлуатаційного документа АРС:

 1) вноситься до автоматизованої інформаційної системи управління радіочастотним спектром та оприлюднюється запис про присвоєння певному експлуатаційному документу АРС статусу «недійсний»;

 2) надсилається користувачу радіочастотного спектра повідомлення у письмовому або електронному вигляді за допомогою мереж електронних комунікацій з дотриманням вимог законодавства із зазначенням підстав та їх обґрунтуванням (на підставі рішення НКЕК).

 20. У разі втрати оригіналу паперової версії експлуатаційного документа АРС замовники на договірних засадах можуть замовити в УДЦР (за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування)) його дублікат без зміни даних та інформації.

 Дублікат експлуатаційного документа АРС надається чи надсилається замовнику за місцем реєстрації замовлення не пізніше трьох робочих днів після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР.

 21. Загальнодоступна інформація про заявлені, задіяні або визнані недійсними експлуатаційні документи АРС, крім персональних даних та інформації з обмеженим доступом, розміщується на вебсайті УДЦР.

 Перелік набору даних загальнодоступної інформації про експлуатаційні документи АРС для їх онлайн публікації, з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації та захисту персональних даних, наведено у додатку 26 до цього Регламенту. УДЦР протягом трьох робочих днів оновлює інформацію щодо експлуатаційного документу АРС та його статусу.

 
регламент
Коментарі на сайті відключені.
Загрузка. Будь ласка зачекайте...