Вхід для адміністрації
Логін:
Пароль:
Прогноз проходження
Соцмережі клуба
My counter
Регламент - частина 4
Регламент
07 Березня 2024
68

VII. Вимоги щодо проведення аматорського радіозв’язку

 1. Проведення сеансів радіозв’язку операторами АРС повинно здійснюватися тільки у смугах радіочастот, видами радіозв’язку та з рівнями вихідної потужності, що відповідають кваліфікації радіоаматора та зазначені у експлуатаційному документі.

 2. Радіозв’язок здійснюється з мінімальною потужністю передавача, що забезпечує необхідну якість зв’язку.

 3. Перед початком сеансу радіозв’язку оператор АРС повинен переконатися, що обраний номінал частоти (канал) вільний.

 4. У разі виникнення з боку АРС радіозавад роботі РО інших служб оператор АРС повинен негайно вжити заходів щодо їх усунення, навіть до припинення випромінювання.

 5. При веденні радіозв’язку оператор АРС не повинен створювати радіозавади у суміжних смугах радіочастот, що вже використовуються іншими станціями.

 6. Оператор АРС, який першим розпочав сеанс радіозв’язку на вільній частоті, має пріоритет у її використанні щодо інших операторів АРС. Оператор АРС не може претендувати на постійне закріплення за ним номіналу радіочастоти або вимагати його вивільнення на момент передавання.

 7. Радіозв’язок з іншими радіостанціями, що не належать аматорській радіослужбі, дозволяється тільки у випадку передавання ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на радіочастотах, що розподілені аматорській службі. В цьому випадку всі АРС повинні припинити передавання на радіочастоті, де був отриманий сигнал лиха, та продовжити її прослуховувати з метою забезпечення обміну інформацією з відповідною рятівною службою.

 8. Аматорський радіозв’язок повинен проводитися відкритим текстом на радіоаматорську тематику й обмежуватися повідомленнями з дотриманням законодавства про конфіденційну інформацію. Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв’язку, обирається ними без будь-яких обмежень.

 9. Оператор АРС зобов’язаний передавати позивний сигнал своєї станції на початку та при закінченні сеансу радіозв’язку, але не рідше ніж один раз на десять хвилин.

 10. При роботі в телеграфному режимі оператори АРС повинні використовувати міжнародний код Морзе (додаток 27 до цього Регламенту).

 11. При роботі в телефонному режимі рекомендується передавати літери позивного сигналу з використанням фонетичної абетки (додаток 28 до цього Регламенту).

 12. Радіообмін може вестися із застосуванням виразів Q-коду та радіоаматорського коду. Витяги з міжнародного Q-коду та радіоаматорського коду наведені у додатку 29 та додатку 30 до цього Регламенту відповідно.

 13. В окремих випадках центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра може бути обмежено проведення радіозв’язку між радіоаматорами України та радіоаматорами деяких країн.

 14. Документом, що підтверджує проведення сеансу аматорського радіозв’язку (не обов’язковим), є картка-квитанція (QSL). У ній вказуються: час та дата проведення зв’язку, позивний сигнал кореспондента, номінал частоти, клас випромінювання та якість зв’язку. Форма картки-квитанції (QSL) - довільна, може бути в паперовому або електронному вигляді.

 15. Оператору АРС рекомендовано вести апаратний журнал. До журналу вноситься така обов’язкова інформація про проведений радіозв’язок:

 1) позивний сигнал кореспондента;

 2) дата, час, смуга (номінал) радіочастот, вид зв’язку;

 3) оцінка сигналу RS (T, V, Q, M) залежно від виду зв’язку. Додаткова інформація до апаратного журналу може бути внесена оператором АРС (радіоаматором) на власний розсуд. Для ретрансляторів (радіомаяків) в апаратному журналі повинна міститись інформація стосовно часу їх вмикання та вимкнення. При використанні рухомих радіостанцій ведення апаратного журналу не є обов’язковим.

 16. При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки. Допускається ведення апаратного журналу в електронному вигляді.

 17. Апаратний журнал має надаватись радіоаматором для контролю уповноваженими НКЕК посадовими особами.

 18. Апаратний журнал повинен зберігатись не менше одного року після внесення до нього останніх відомостей.

 19. При здійсненні аматорського радіозв’язку операторам АРС забороняється:

 1) використовувати АРС для передавання міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між адміністраціями зв’язку зацікавлених країн;

 2) застосовувати коди та шифри, які приховують зміст інформації, що передається, і не визначені для радіоаматорської служби;

 3) використовувати при роботі АРС позивні сигнали, які не зазначені у експлуатаційному документі, або передавати радіосигнали (виходити в радіоефір) без передавання позивного сигналу;

 4) використовувати для роботи смуги частот, види зв’язку та рівні вихідної потужності передавача, які не відповідають кваліфікації радіоаматора;

 5) обговорювати політичні, міжнаціональні, релігійні, гендерні питання, комерційні справи, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність по відношенню до кореспондента або третьої особи;

 6) навмисно створювати радіозавади;

 7) під час радіообміну вживати ненормативну лексику;

 8) використовувати для роботи передавач із рівнем побічного випромінювання, що перевищує встановлені норми та тоном гірше Т-6;

 9) переналаштовувати передавач по діапазону в режимі випромінювання;

 10) створювати радіозавади прийманню населенням телевізійних сигналів;

 11) використовувати при роботі АРС програвання музичних записів, трансляцію радіомовних програм, звукового супроводження телевізійних програм.

 20. Передавання АРС з використанням ретрансляторів має перевагу перед іншими передаваннями АРС. Оператори АРС не повинні навмисно створювати радіозавади роботі ретрансляторів.

 VIII. Порядок ввезення аматорських радіостанцій в Україну

 1. Ввезення в Україну АРС здійснюється відповідно до пункту 6 додатка 8 до Положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКЕК від 29 червня 2022 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2022 року за № 788/38124 (пункт 1 розділу VI). При цьому технічні характеристики РО, які входять до складу АРС, мають відповідати наведеним у додатку 2 до цього Регламенту (таблиці 1-11) та не залежати від складу АРС, наведеного у експлуатаційному документі.

 2. Іноземці-радіоаматори можуть ввозити (зі зворотним вивезенням) передавальні (приймально-передавальні) АРС за наявності експлуатаційного документа (ліцензії) АРС CEPT або експлуатаційного документа АРС на території України. Експлуатація іноземцями-радіоаматорами в Україні цього РО здійснюється відповідно до пункту 6 розділу VI цього Регламенту.

 IX. Позивні сигнали розпізнавання

 1. Для розпізнавання передавання АРС призначаються позивні сигнали. Порядок утворення та структура позивних сигналів розпізнавання АРС наведені у додатку 31 до цього Розділу.

 2. Призначення позивного сигналу здійснюється УДЦР. Призначений позивний сигнал зазначається у гармонізованому експлуатаційному документі АРС. На постійній основі АРС може бути призначений тільки один позивний сигнал.

 3. У разі тимчасової (до одного року) зміни місця розташування АРС у межах території України оператор АРС до призначеного позивного сигналу через знак «/» додає:

 1) літеру «A» - при здійсненні радіозв’язку в стаціонарних умовах;

 2) літеру «P» (за латинською абеткою) - при здійсненні радіозв’язку в польових умовах;

 3) вимоги цього пункту не є обов’язковими під час роботи в змаганнях.

 4. При роботі АРС з рухомих об’єктів оператор АРС до позивного сигналу через знак «/» додає:

 1) літеру «M» для сухопутних транспортних засобів;

 2) літери «MM» - при здійсненні радіозв’язку з морських суден та суден внутрішнього плавання;

 3) літери «AM» для повітряних транспортних засобів.

 5. У разі проведення сеансів радіозв’язку на території України радіоаматори інших країн перед особистим позивним сигналом через знак «/» додають літери «UT».

 6. При використанні додаткових літер до позивних сигналів оператор АРС зобов’язаний під час проведення сеансів радіозв’язку повідомляти своє місцезнаходження. Вимоги цього пункту не є обов’язковими під час роботи в змаганнях.

 7. Позивні сигнали радіоаматорів-спостерігачів призначаються регіональними громадськими організаціями радіоаматорів України за погодженням із УДЦР (додаток 31 до цього Регламенту).

 8. В Україні можуть використовуватися СПС та УПС.

 9. СПС та УПС мають право використовувати радіоаматори України вищої кваліфікації. Строк їх використання обумовлюється у кожному конкретному випадку, але не повинен бути більше одного календарного року.

 10. СПС призначаються з метою:

 привернення уваги українських та закордонних радіоаматорів до видатних подій, ювілейних дат та заходів, які відзначаються в Україні;

 сприяння роботі аматорських радіостанцій, які забезпечують проведення наукових, спортивних та інших експедицій;

 стимулювання участі радіоаматорів у змаганнях із радіозв’язку.

 З метою отримання національного експлуатаційного документа АРС з використанням СПС радіоаматор не пізніше ніж за тридцять днів до початку його використання звертається до УДЦР із замовленням на отримання національного експлуатаційного документа АРС з використанням СПС, форму якого наведено у додатку 32 до цього Регламенту.

 У строк, що не перевищує п’ятнадцять робочих днів від дати реєстрації замовлення, УДЦР направляє замовникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення національного експлуатаційного документа АРС з використанням СПС (УПС). Національний експлуатаційний документ АРС з використанням СПС надається замовникові не пізніше ніж через три робочі дні після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР. Форма національного експлуатаційного документа АРС з використанням СПС (УПС) наведена у додатку 33 до цього Регламенту.

 11. УПС призначаються з метою досягнення радіоаматорами високих спортивних результатів у змаганнях із радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях. Кількість АРС, яким можуть бути призначені УПС, визначається УДЦР.

 З метою отримання національного експлуатаційного документа АРС з використанням УПС радіоаматор не пізніше ніж за тридцять днів до початку його використання звертається до Філії відповідної адміністративно-територіальної одиниці за задекларованим/ зареєстрованим місцем проживання (перебування) із замовленням на отримання національного експлуатаційного документа АРС з використанням УПС, форму якого наведено у додатку 32 до цього Регламенту. Якщо у замовника задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) у Києві або Київській області, документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

 У строк, що не перевищує п’ятнадцять робочих днів від дати реєстрації замовлення, УДЦР направляє замовникові рахунок на оплату робіт із підготовки та оформлення національного експлуатаційного документа. Національний експлуатаційний документ АРС з використанням УПС надається замовникові не пізніше ніж через три робочі дні після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР. Форма національного експлуатаційного документа АРС з використанням УПС наведено у додатку 33 до цього Регламенту.

 12. Позивні сигнали ретрансляторам аматорського радіозв’язку призначає УДЦР із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів з урахуванням діапазону частот роботи ретрансляторів.

 Х. Радіоаматорська аварійна служба

 1. АРС України можуть бути залучені для організації радіозв’язку у надзвичайних ситуаціях та операціях із надання допомоги постраждалим від катастроф, стихійних лих відповідно до чинного законодавства України, Регламенту радіозв’язку та міжнародних угод. При цьому дозволяється передавання інформації від (для) третіх осіб.

 На підставі відповідних документів уповноважений державний орган, у разі потреби, може залучати радіоаматорів для організації радіозв’язку.

 2. В аматорській службі функціонує Радіоаматорська аварійна служба (далі - РАС).

 3. Залежно від умов проходження радіохвиль та часу радіоаматорам РАС рекомендується використовувати такі частоти:

 міжнародні: 3649,0 кГц, 3760,0 кГц, 7090,0 кГц, 7110,0 кГц, 14292,0 кГц, 14300,0 кГц;

 міжрегіональні та регіональні на території Україні: 18160 кГц; 21360 кГц; 144,550 МГц; 145,785 МГц; 439,725 МГц; 439,750 МГц; 439,775 МГц.

 4. Під час надзвичайних ситуацій оператори АРС зобов’язані сприяти роботі РАС.

 XI. Контроль роботи АРС

 1. Державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про радіочастотний спектр здійснює НКЕК відповідно до Закону.

 2. Технічний радіоконтроль за користуванням радіочастотним спектром здійснює УДЦР у встановленому НКЕК порядку.

 3. Радіоаматори несуть відповідальність за порушення законодавства у сфері користування радіочастотним спектром відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 4. Радіоаматор може оскаржити рішення НКЕК у судовому порядку.

 XII. Продовження строку дії дозволів

на експлуатацію аматорської станції

 1. Дозволи на експлуатацію аматорських станцій, які були виданні відповідно до Регламенту аматорського радіозв’язку України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 року № 475, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 205/1894, залишаються чинними та не потребують переоформлення на гармонізовані або національні експлуатаційні документи АРС до закінчення строку їх дії.

 Для радіоаматорів, які на дату набрання чинності цим Регламентом успішно склали кваліфікаційні іспити за програмою CEPT T/R 61-02 або звіту ERC REPORT 32, отримання гармонізованого експлуатаційного документа або гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора може здійснюватися на підставі довідки КТК про успішне складання кваліфікаційного іспиту, отриманої до 01 січня 2022 року.

 2. Припинення строку дії дозволів на експлуатацію АРС або продовження їх строку дії здійснюється за замовленням відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 7, пунктів 13, 14, 16 розділу VI цього Регламенту.

 3. УДЦР забезпечує опублікування загальнодоступної інформації про діючі дозволи на експлуатацію АРС відповідно до розділу VI цього Регламенту, із зазначенням у полі «Примітка» такої інформації: «у формі дозволу на експлуатацію АРС».

 4. З метою еквівалентності кваліфікації радіоаматора (А, В, С), зазначеної у цьому Регламенті, з категорією радіоаматора (1, 2, 3), отриманою до дати набрання чинності цим Регламентом, встановлюється таке:

 А (вища кваліфікація радіоаматора) - еквівалентна 1 та 2 категоріям;

 В (радіоаматор-початківець) - еквівалентна 3 категорії;

 С (радіоаматор-учень) - нова кваліфікація.


Директор Департаменту
радіочастотного спектра


І. Чернявська

 
регламент
Коментарі на сайті відключені.
Загрузка. Будь ласка зачекайте...